IT Security Strategy & Operations

IT Security Strategy & Operations

DearBytesOplossingenIT Security Strategy & Operations

IT Security Strategy: de samenhang van IT, mens en processen

Hoe weet u of u voldoende beveiligingsmaatregelen heeft genomen voor het beschermen van uw organisatie en data? En wie is er strategisch en operationeel verantwoordelijk binnen uw organisatie? Zijn er daarnaast afspraken met medewerkers over de omgang met vertrouwelijke informatie?

Veel organisaties betrekken security slechts op het IT aspect, maar realiseren zich niet hoe IT, de menselijke factor en procedurele maatregelen met elkaar samenhangen. Juist in deze dynamische tijd, waarin het aantal cyberaanvallen exponentieel groeit, is deze verwevenheid niet te verwaarlozen. Daarom is het extreem belangrijk dat u goed nadenkt over uw IT security strategy. Onze IT security consultants denken graag met u mee.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Security Maturity Quickscan

Hoe mature is uw IT security en wat kan er nog beter?

Download factsheet

In twee fasen naar een krachtige IT security strategy

1. Inzicht en analyse 

Met de verschillende analysetrajecten van DearBytes verkrijgt u het inzicht in en overzicht over uw risico’s en ‘blinde vlekken’ (blind spots). We zijn van mening dat een goede analyse de eerste stap is richting een krachtige IT security strategy. Het resultaat van een analyse, vormt grotendeels het fundament voor het vervolg. Zo bieden wij strategische risicoanalyses aan, die informatiebeveiliging in de breedte omvatten. Hiermee wordt invulling gegeven worden aan passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen voor uw organisatie. Daarnaast kennen we ook gezondheidschecks, die functioneren als een meting van het huidige security niveau. Afhankelijk van uw behoefte, wordt de insteek van de analyse bepaald. Dit kan variëren vanuit wetgeving, zoals privacy compliancy, tot aan uw IT infrastructuur. Verder zijn er ook verschillende security scans beschikbaar. Wij hebben als doel uw organisatie te helpen met het realiseren van een optimale informatiebeveiliging. Vanuit het oogpunt van strategie kijken we samen met u naar de gehele keten, namelijk naar de aandachtsgebieden mens, proces en techniek. Met deze aanpak bereikt u dat het managen van informatiebeveiliging onderdeel van de organisatie wordt. DearBytes blijft hierbij trouw aan zijn no-nonsense aanpak en pragmatische manier van handelen.

2. Implementatietrajecten

Samen met uw organisatie werken we aan lange termijn securityprogramma’s, die zorgen voor structurele borging van uw informatiebeveiliging en naleving van de gekozen IT security strategy. We werken de technische en procedurele maatregelen voor u uit en maken de vertaling van de aanbeveling naar uw praktijksituatie. We benoemen de quickwins, pijnpunten en beheersbaarheid van de acties, en bekijken met u welke specialismen van toepassing zijn. We betrekken uw organisatie middels workshops, planning en zorgen voor commitment en draagvlak voor dit thema. Naast het plan van aanpak behoort een gedegen IT security roadmap. Hierin worden bouwblokken gevormd, waarin activiteiten, eigenaarschap en planning van mijlpalen benoemd worden. Verder wordt aandacht besteed aan security governance, oftewel eigenaarschap en besluitvorming. Dit is zeer cruciaal om de continuïteit en doelstellingen van uw security programma te behalen. DearBytes beschikt over de ervaring, tools en gecertificeerde specialisten om deze activiteiten uit te voeren. Onze security consultants verschaffen u actueel inzicht in de kwetsbaarheden en risico’s van uw computersystemen en netwerk.

Waarom DearBytes?

Informatiebeveiliging en cybersecurity zijn complexe thema’s. Het begint bij een risico-analyse. Daarin wordt vastgesteld in welke mate een organisatie kans loopt op schade door bijvoorbeeld continuïteitsverstoring of datalekken. Om dat volledig in beeld te brengen, is veel tijd nodig. Voor veel organisaties is dat een drempel om te beginnen. Een goede alternatieve aanpak is om allereerst aan de slag te gaan met bescherming tegen de meest voor de hand liggende dreigingen. Vervolgens kunnen inzichten uit de praktijk gebruikt worden om de algehele informatiebeveiliging doorlopend te verbeteren.

DearBytes helpt al meer dan 15 jaar organisaties bij het beschermen tegen malware. Meer dan 1200 Nederlandse organisaties nemen onze diensten af en we implementeerden al meer dan 2000 security architecturen. Wij leveren technologieën van de hoogste kwaliteit die op computer en of netwerkniveau werken. En leveren diensten om die technologie optimaal te benutten. Dat kan als een cloud dienst, als managed service of door gebruik te maken van onze consultancy en trainingsportfolio.