Beveiligingsverklaring

Beveiligingsverklaring

DearBytesBeveiligingsverklaring

Uw informatie in welke vorm dan ook is veilig bij DearBytes. Indien u gebruik maakt van onze diensten, dan kunt u ervan uitgaan dat de beveiliging van uw informatie de hoogste prioriteit heeft.

Voor onze interne omgeving geldt het volgende:

 • Risico’s en bedreigingen voor DearBytes worden beoordeeld en beheerd;
 • Wij voldoen aan wet en regelgeving (Telecomwet, WBP, Wet Computercriminaliteit II, Auteurswet);
 • Verschillende audits worden jaarlijks uitgevoerd;
 • Ongeautoriseerde toegang is uitgesloten;
 • Uw gegevens zijn veilig opgeslagen en worden beschermd tegen diefstal, brand, hardware problemen en softwarefouten;
 • Alle gevoelige gegevens worden via het internet verstuurd door middel van een versleutelde verbinding;
 • Onze servers bevinden zich in streng beveiligde kantooromgevingen en datacentra met 24-uurs bewaking en talloze voorzieningen tegen inbraak, apparatuur
 • storingen en stroomuitval;
 • Ons uitwijkcenter is ISO 27001, ISO 9001, 14001, OHSAS 18001, ISO 50001 en PCI-DSS gecertificeerd;
 • Door middel van firewalls en andere operationele beveiligingsmaatregelen zijn uw gegevens beveiligd tegen elektronische inbraken van buitenaf;
 • Al onze medewerkers zijn voorzien van screening;
 • Wij staan in contact met (inter)nationale autoriteiten als het Nationaal Cyber Security Centrum om continu op de hoogte te blijven van bedreigingen.

DearBytes heeft haar doelstellingen voor informatiebeveiliging (beschikbaarheid, vertrouwelijkheid en continuïteit) beschreven in een informatiebeveiligingsbeleid/raamwerk, conform de code voor informatiebeveiliging ´ISO27001´, waarvoor DearBytes gecertificeerd is.

Op basis hiervan zijn standaarden, richtlijnen, technische en organisatorische maatregelen gemaakt en ingericht om die doelstellingen te realiseren.

De kwaliteit van deze maatregelen en het proces voor informatiebeveiliging en de naleving hiervan wordt jaarlijks getoetst door onafhankelijke partijen. Nadere informatie over het beveiligingsniveau en de gehanteerde standaarden zijn verkrijgbaar via de Chief Information Security Officer.